Μεταλλικές Κατασκευές

Αρχικά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τον σίδηρο όπως τον έβρισκε στη γη από πτώσεις μετεωριτών. Όταν με τη βοήθεια της φωτιάς τον επεξεργάστηκε με σφυρηλάτηση είχε ήδη εισέλθει στη «σιδηρά εποχή». Την 3 η χιλιετηρίδα οι Χετταίοι χρησιμοποίησαν τον σίδηρο για κατασκευή όπλων και εργαλείων.

Το 12ο αιώνα π.Χ η χρήση του σιδήρου διαδόθηκε στην Παλαιστίνη, τη Συρία και την Ελλάδα. Η βιομηχανική παραγωγή του σιδήρου και η χρήση του ως δομικού υλικού άρχισε τον 18ο αιώνα μ.Χ. με σημαντικά έργα, όπως: Κατασκευή γέφυρας 31μ. από χυτοσιδηρό στον ποταμό Severn της Αγγλίας το 1779, κατασκευή γέφυρας Port des Arts από χυτοσιδηρό στο Παρίσι το 1809, Κατασκευή γέφυρας Britannia 140 μ. στον Καναδά το 1845 κ.α.Στα τέλη του 19ου αιώνα επιτυγχάνεται μια μεγάλη ποικιλία ειδικών χαλύβων κραμάτων του σιδήρου με άλλα μέταλλα, με τη χρήση των οποίων καλύφθηκε ένα απέραντο πεδίο εφαρμογών.

Ο χάλυβας λοιπόν, ένα κράμμα σιδήρου και άνθρακα, άρχισε να βρίσκει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα των κατασκευών και ειδικότερα στα κτιριακά έδωσε λύσεις στην κατασκευή κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα χωρίς εσωτερικές κολώνες στήριξης. Έτσι σήμερα κατασκευάζονται συνήθη κτίρια (βιομηχανικά-αποθήκες) ανοιγμάτων έως και 30 μέτρων χωρίς εσωτερικές κολώνες.

Το πιο μεγάλο πλεονέκτημα, λόγω βάρους και λόγω βιομηχανικής του παραγωγής, η αντισεισμική του συμπεριφορά, τον καθιερώνει με την πάροδο του χρόνου και στην κατασκευή πολυκατοικιών και σπιτιών. Ήδη στις ΗΠΑ ανώ του 60% των κατασκευών είναι σύμμεικτες κατασκευές, στην Ευρώπη άνω του 40% ενώ στην Ελλάδα μόλις το 10%.

Είναι λοιπόν φανερό ότι το μέλλον των κατασκευών βρίσκεται σ’αυτόν τον σύμμεικτο τρόπο δόμησης δηλαδή συνεργασία οπλισμένου σκυροδέματος και χάλυβα. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η εταιρεία μας «ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» κατασκευάζοντας τόσο βιομηχανικά κτίρια όσο και κατοικίες με μεταλλικό σκελετό. Η τεχνογνωσία τόσο στα μεταλλικά όσο και σε πολλές άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυξάνεται και κατά συνέπεια αυξάνεται και η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.