ΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

(Υπό Ανέγερση)

Κατοικία

2006

ΡΟΙΤΙΚΑ, ΠΑΤΡΑ (Ελλας)

ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΡΟΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ