ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΥΛΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Κατοικία

2003

Κερκύρας-Δασύλιο Αριθμός: 4, Πάτρα (Ελλάς)

Πρόκειται για μια διώροφη οικοδομή 4 κατοικιών με υπόγειο.